1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Anvisningar
  6. /
  7. Ritningsstämpel

Ritningsstämpel

De namnrutor och ritningsramar som får användas är de som tillhandahålls via denna portal och kan laddas ner nedan. Region Dalarnas namnruta och ritningsram (med skalstockar) är hopsatta till ett block. Ett block (Rdstamp_A1_50.dwg) för ritningar i skala 1:50 och ett block (Rdstamp_A1_100.dwg) för ritningar i skala 1:100. Blocket eller namnet på blocket får under inga omständigheter ändras då dess metadata extraheras och används av Region Dalarnas dokumenthanteringssystem.

I vissa speciella fall kan endast namnrutan (Rdstamp.dwg) utan ritningsram användas. Detta skall dock först godkännas av Region Dalarnas CAD-ansvarige.

Dwg-stämpeln ska även ligga till grund för en eventuell rvt-stämpel (Revit) eller annat projekteringsverktyg. Utseende får under inga omständigheter förändras. BIM-samordnare ansvarar för att en disciplin, förslagsvis A, modellerar och distribuerar modifierad stämpel via vald projektportal. Discipliner som nyttjar modifierad stämpel ansvarar för för att attribut i stämpeln vid slutleverans är läsbara av förvaltningssystem.

Tabellen i relaterade värdelistor visar fält i ritningsstämpeln som ska fyllas i och med vilken data.

Dela sidan

Om anvisningen

Titel: Ritningsstämpel
Utgivare: Region Dalarna
Publicerad: 2022-01-01
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0

Relaterade värdelistor

Relaterade mallfiler