1. Hem
  2. /
  3. Innehåll
  4. /
  5. Värdelistor
  6. /
  7. Ansvarig part

Ansvarig part

Godkända disciplinkoder

Ansvarig part enligt SS 32202:2016

Nedan redovisas godkända disciplinkoder. Eventuella avsteg ska kommuniceras och beslutas i samråd med BIM-samordnare.
*Kod som avviker från angiven standard.

I projekt där det exempelvis återfinns två arkitekter särskiljs dessa med att disciplinkoden följs av en siffra, t.ex. A1, A2 etc. Detta gäller samtliga discipliner och ska i sådant fall dokumenteras i Bilaga A – Projektdefinitioner.

Saknas kod ska detta kommuniceras till BIM-samordnare som ansvarar för att ta fram och specificera lämplig kod.

MallfilBeskrivningFormat
ArkitektAProjektör
BIM-samordnareBS*Beställare och dess medverkande
BIM-strategBS*Beställare och dess medverkande
AkustikprojektörAKProjektör
BrandprojektörBRProjektör
ElprojektörEProjektör
GeoteknikerGProjektör
HissprojektörHProjektör
InredningsarkitektIProjektör
ByggkonstruktörKProjektör
Prefabkonstruktör (betong)KP*Projektör
Prefabkonstruktör (stål)KS*Projektör
LandskapsarkitektLProjektör
MarkprojektörMProjektör
Projekt- och entreprenadgemensamtPProjektör
Styr- och övervakningsprojektörSProjektör
StorköksprojektörSKProjektör
SprinklerprojektörSP*Projektör
Trafik- och vägprojektörTProjektör
TillgänglighetsprojektörTGProjektör
VentilationsprojektörVProjektör
Vatten- och avloppsprojektörVAProjektör
Värme- och sanitetprojektörVSProjektör
Mätning/geodesiZProjektör
ByggentreprenörBEEntreprenörer
ElentreprenörEEEntreprenörer
GeneralentreprenörGEEntreprenörer
HissentreprenörHEEntreprenörer
KylentreprenörKEEntreprenörer
MarkentreprenörMEEntreprenörer
RörentreprenörREEntreprenörer
StyrentreprenörSEEntreprenörer
TotalentreprenörTEEntreprenörer
UnderentreprenörUEEntreprenörer
VentilationsentreprenörVEEntreprenörer
BeställareBBeställare och dess medverkande
ByggherreBHBeställare och dess medverkande
ByggkontrollantBKBeställare och dess medverkande
ByggledareBLBeställare och dess medverkande
BeskitningsmanBMBeställare och dess medverkande
Beställarens ombudBOBeställare och dess medverkande
ProjektledningPLBeställare och dess medverkande

Dela sidan

Om anvisningen

Titel: Ansvarig part
Utgivare: Region Dalarna
Publicerad: 2022-01-01
Senast reviderad: -
Version: 1.0.0

Relaterade mallfiler