Innehåll

Region Dalarnas kravportal är uppbyggd av flera delar som skapar en helhetsförståelse över den digitala informationsleveransen. Ingående delar är Begrepp, Anvisningar, Mallfiler och Värdelistor.

Läs mer

Anvisningar

Portalen är tänkt att underlätta och tydliggöra vid projektering av nytt och befintligt fastighetsbestånd inom Region Dalarna detta genom att alltid ha tillgång till det senaste gällande.

Läs mer

Vanligt förekommande anvisningar och värdelistor

Namngivning

Läs mer

Disciplinkoder

Läs mer

Insättningspunkt

Läs mer

Ritningsstämpel

Läs mer